Home » Kijkwijzer voor leerkrachten

Kijkwijzer (leerkracht versie)

Aan de hand van vijf kijkpunten bepaalt u welke rekenapp uw leerling het beste kan gebruiken.

1: aantrekkelijkheid & motivatie

Bekijk de app en stel uzelf de vraag of uw leerling de app aantrekkelijk zal vinden, met andere woorden: zal hij of zij het leuk vinden om met de app te werken?

2: juiste niveau & rekendoelen

U weet aan welke doelen uw leerling werkt. Als u nu de app bekijkt, denkt u dan dat deze app past bij zijn of haar rekenniveau en aansluit bij de rekendoelen waaraan gewerkt moet worden of moet worden onderhouden?

3: uitdaging & écht nadenken

Kinderen vinden het interessant om moeilijke problemen te kunnen oplossen. Biedt deze app voldoende uitdaging voor uw leerling en zetten het spel en de opgaven uw leerling echt aan het denken?

4: tekeningen & verhalen

Apps verschillen enorm van elkaar. Van een virtual reality spel tot kale rekenoefeningen, maar hoe helpen tekeningen en verhalen in deze app uw leerling bij het rekenen?

5: ontdekken, puzzelen & sleutelen

Bij het oefenen van sommige rekendoelen is het prima dat een app uw leerling de richting wijst bij het bedenken van een oplossing. Tegelijk vinden kinderen het ook heerlijk om zelf dingen te ontdekken, te puzzelen en te sleutelen aan een mogelijke oplossing. Welke keuzevrijheid geeft deze app uw leerling?

 

Wanneer u deze vijf kijkpunten heeft doorlopen, kunt u een weloverwogen keuze maken om uw leerling wel of niet met deze app aan het werk te laten gaan.