Home » De eerste 10 tafels

Spelbeschrijving De eerste 10 tafels

De app bevat in totaal 100 oefeningen. De oefeningen zijn gegroepeerd in tien hoofdstukken waarbij ieder hoofdstuk tien oefeningen bevat voor het oefenen van één specifieke tafel. Elke tafel start met een overzicht van de desbetreffende tafel, daarna volgen de oefeningen in een vast stramien. De volgorde van de tafels en de oefeningen zijn gerangschikt van makkelijk tot moeilijk. In de inhoudsopgave kunnen de kinderen ook zelf de volgorde bepalen. Met behulp van kleuren wordt aangegeven wat het beheersingsniveau van een tafel is en welke tafels nog moeten worden geoefend. Tijdens het oefenen kan het kind een hulpkaart in tabelvorm oproepen door op het lampje te drukken. Deze tabel kan alleen in de iPad worden uitgeschakeld. Er is thuis- en een schooleditie.